Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

“Neću diskriminaciju”

necu_diskriminaciju

Projekat Virtuelno postaje stvarnost 2014. godine realizovan je u Novom Pazaru. O temama kao što su ljudska prava, diskriminacija, govor mržnje online i slično informisali su se mladi iz srednjih škola ovog grada. Vršnjački edukatori, kao i mladi koji su prisustvovali njihovim radionicama predlagali su kako treba postupati u situacijama kada su nečija prava na Internetu ugrožena. Ovi predlozi su na završnoj konferenciji uobličeni u priručnik koji je pred vama.

Guide_necu_diskriminaciju

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.