Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Počele radionice u okviru projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“ – prva održana u Prokuplju

prokuplje_ VPS_ 2013

Prva radionica u okviru projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“ održana je juče u Prokuplju u plavoj sali hale Zoran Đinđić. Učesnici su bili učenici srednjih škola iz Prokuplja koji su imali priliku da sa vršnjačkim edukatorima, Valentinom i Danilom, debatuju na temu govora mržnje, učestvuju u interaktivnim radionicama i razmene iskustva o problemima sa kojima se svakodnevno susreću na Internetu. Učesnici su u evaluaciji veoma pozitivno ocenili radionicu i rad sa mladim edukatorima.

Kroz projekat VIRTELNO POSTAJE STVARNO(ST) borimo se protiv svih oblika nasilja i matretiranja u virtuelnom svetu radi suzbijanja govora mržnje i promocije tolerancije među ljudima. Udruženim snagama želimo da skrenemo pažnju na posledice koje takvo ponašanje ima na stvarne živote vas i vaših vršnjaka.

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta i Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

 

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.