Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Poziv na trening “Virtuelna interkulturalnost”

Trening “Virtuelna interkulturalnost” (VIRINT) će se održati od 31. oktobra do 7. novembra na Zlatiboru u organizaciji UG Libero. Trening je namenjen omladinskim liderima koji su zainteresovani da uzmu aktivno učešće u kampanji protiv govora mržnje na Internetu. Sveukupno 32 učesnika/ca iz 8 zemalja će nakon ovog treninga postati promoteri tolerancije i inkluzije online. Molimo sve zainteresovane potencijalne učesnike/ce iz Srbije da nas kontaktiraju za dodatne informacije na office@libero.org.rs.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.