Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Trening vršnjačkih edukatora “Virtuelno postaje stvarnost”

Dvanaest mladih ljudi, predstavnika lokalnih Kancelarija za mlade iz Sombora, Zrenjanina, Zaječara, Novog Pazara, Blaca i Užica, uspešno su završili trening za vršnjačke edukatore na temu zaštite ljudskih prava na internetu, on-line borbe protiv diskriminacije, govora mržnje i zlostavljanja u virtuelnom svetu.

Tokom četvorodnevnog treninga, obučeni su da budu promoteri odgovornog korišćenja interneta. Tokom treninga, kroz različite kreativne i interaktivne radionice, budući vršnjački edukatori su imali prilike da čuju o različitim temama u vezi sa socialnim mrežama, ljudskim pravima na internetu, metodima komunikacije, kao i sa metodima sprovođenja radionica, javnog nastupa, kreiranja plana radionica i promocije kampanje. Naredna aktivnost vršnjačkih edukatora je organizacija radionica u periodu od 1. do 20. novembra 2012. u srednjim školama pomenutih gradova.

Trening je sproveden kao deo projekta “Virtuelno postaje stvarnost”, koji je podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.