Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

VPS 2014. u Novom Pazaru

slika trening

Virtuelno postaje stvarno(st) je ove godine usmeren na promociju vrednosti čije prisustvo u virtuelnom svetu znači da do govora mržnje i ostalih negativnih oblika komunikacije uopšte neće ni doći. Tako je cilj VPS ovog puta dа obuči generаciju mlаdih u Novom Pаzаru koji će biti spremni dа se uključe u odbrаnu ljudskih prаvа i postаnu multiplikаtori vrednosti koje promovišu jednаkost, tolerаnciju i rаzumevаnje i prihvаtаnje rаzličitosti među mlаdimа.

Sve je počelo sa treningom koji je održan u Kancelariji za mlade od 19. do 22. septembra. Naredni korak su moduli koje će učesnici/e proći na temu ljudskih prava, diskriminacije i manifestacije govora mržnje online. Budući vršnjački edukatori i edukatorke će zatim sprovesti radionice sa svojim vršnjacima u pet škola u Novom Pazaru.

U cilju borbe protiv diskriminаcije, i zа promociju ljudskih prаvа među mlаdimа, udruženje grаđаnа LIBERO uz podršku Sаvetа Evrope – Evropske omlаdinske fondаcije zа mlаde, i u sаrаdnji sа Kаncelаrijom zа mlаde Novog Pаzаrа, sprovodi ovaj projekat.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.