Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Završen je prvi ciklus kampanje “Virtuelno postaje stvarno(st)”

Početak VPS

„Virtuelno postaje stvarno(st)“ je projekat koji sprovodi Udruženje  građana Libero, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Cilj ovog projekta je podizanje svesti o uticaju aktivnosti u virtuelnom svetu na aktivnosti u stvarnom svetu, a posebno o onlajn govoru mržnje, onlajn diskriminaciji, lažnom predstavljanju u virtuelnom svetu, sajber maltretiranju i digitalnom nasilju među mladima.

U realizaciji projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“ se mogu izdvojiti dve celine: trening vršnjačkih edukatora nakon koga vršnjački edukatori realizuju radionice u svojim gradovima. Ovaj četvorodnevni trening je završilo dvanaest društveno angažovanih mladih ljudi, predstavnika lokalnih Kancelarija za mlade iz Sombora, Zrenjanina, Zaječara, Novog Pazara, Blaca i Užica, tokom koga su obučeni da budu promoteri odgovornog korišćenja interneta. Kroz različite kreativne i interaktivne radionice, budući vršnjački edukatori su imali prilike da čuju o različitim temama u vezi sa socialnim mrežama, zaštitom ljudskih prava i zaštitom privatnosti na internetu, onlajn borbi protiv diskriminacije, govora mržnje, zlostavljanja i lažnog predstavljanja u virtuelnom svetu, kao i metodima komunikacije i sprovođenja radionica, javnog nastupa, kreiranja plana radionica i promocije kampanje.

Potom su vršnjački edukatori u periodu od 1. do 20. novembra 2012. godine održali i po nekoliko radionica u svojim gradovima. Tako su Somboru održane radionice u četiri srednje škole, a aktivnosti  dve vršnjačke edukatorke iz Sombora su i medijski propraćene. Vest o radionicama „Virtuelno postaje stvarno(st)“  je osvanula i u elektronskim i u štampanim lokalnim medijima. Vršnjački edukatori iz Užica su održali radionice u dve škole, a radionicama su prisustvovali i državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Nenad Borovčanin, Aleksandra Mitrović, predstavnica Republike Srbije u telima za mlade Saveta Evrope, Milovan Lučić, koordinator kancelarije za mlade Užice i Jelena Spasović, predsednica Ugruženja građana Libero koje sprovodi ovaj projekat. Vest o radionici i njenim temama je, takođe, dospela u medije. I radionicu u Kancelariji za mlade u Novom Pazaru su posetili predstavnici lokalnih medija tako da je emitovan TV prilog i u vezi sa ovom radionicom. U Blacu je održana jedna radionica, a vršnjački edukatori prave planove da realizuju još nekoliko. U Zaječaru je radionica bila u opštini, a sutradan je bilo više reportaža o radionici i projektu „Virtuelno postaje stvarno(st)“.

Obzirom da se „Virtuelno postaje stvarno(st)“ bavi socijalnim mrežama i njihovim efektom na živote mladih, Libero aktivno koristi socijalne mrežama kako bi efekat projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“ bio što bolji i koji se može ilustrovati na osnovu efekta koji je postignut putem Fejsbuka od 11.septembra 2012. godine. Naime, radionicama je prisustvovalo oko 200 učesnika, stranica „Virtuelno postaje stvarno(st)“  trenutno ima više od 380 „lajkova“, broj ljudi koji su u toku jednog dana videli nekakav sadržaj povezan sa stranicom je do 4200 korisnika Fejsbuka, a broj prijatelja “lajkera” stranice „Virtuelno postaje stvarno(st)“ je blizu 170.000. „Virtuelno postaje stvarno(st)“ ima posebno mesto na sajtu Libera, stranicu na Fejsbuku, Tviter, Ingiegogo i JuTjub nalog. Pored navedenog, Libero je izdradio već prepoznatljiv vizuelni identitet projekta „Virtuelno postaje stvarno(st)“, organizovao je regionalnu radionicu za umrežavanje, ima 12 obučenih i iskusnih edukatora i promotera odgovornog korišćenja interneta i razgranatu strukturu na socijalnim mrežama sa 14 administratora.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.