Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Završene “male” radionice u Kikindi :)

ki3
ki4

Daje se na znanje, daje se na znanje!
Danas je zvanično završena nedelja “malih radionica” (2x45min) u okviru VPS projekta u Kikindi. Pohađalo ih je više od 120 srednjoškolaca (pretežno gimnazijalki i gimnazijalaca) koji su pokazali izuzetnu saradnju i zainteresovanost za aktuelne i prilično ozbiljne teme koje su na zanimljiv način obrađivane kroz samoaktivnost učesnika, istraživački rad i timske igrice. Mladi zaista imaju šta da kažu i podele kada je u pitanju borba protiv diskriminacije i govora mržnje na internetu i društvenim mrežama. Susreli smo se sa mnogim pitanjima i razmotrili važne teme, promovisali toleranciju i potrebu opšteg zajedništva, zdušno diskutovali, preispitivali stavove, vagali vrednosti i uz sav taj “opasan posao” fino se zabavili i stekli nova iskustva.
Kao šlag na tortu danas (petak,20.septembar) su u Kulturnom centru gostovali aktivisti Novosadskog humanitarnog centra sa svojom forum teatar predstavom “Jedan klik menja sve” koja ima za temu nasilje na internetu i njegove posledice. Predstava je nastala u okviru projekta “Budi zdrav/a u stvarnom i virtuelnom svetu”, koji realizuje NSHC uz podršku Ministarstva omladine i sporta.
A vikend će predstavljati jagodicu na vrhu šlaga jer se realizuju 2 trening-radionice (od 11 do 18h u Centru za stručno usavršavanje i Kulturnom centru) predviđene za predstavnike srednjoškolskih parlamenata te volontere kikindske Kancelarije za mlade. Ovi događaji će biti propraćeni od strane lokalnih medija, a do tada se, dragi prijatelji, zadovoljite fotografijama sa malog aparata… :)

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.