Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

СИМУЛАЦИЈА СУЂЕЊА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

studenti_pravni

Европско удружење студената права (ELSA) у сарадњи са удружењем грађана Либеро и Цивилнет јеобјавило конкурс за учешће на симулацији суђења у оквиру пројекта „Виртуелно постаје стварно(ст)“, а која ће се реализовати у суботу, 12. октобра 2013. године са почетком у 10h, у судници Правног факултета Универзитета у Београду.

Симулација суђења ће се спровести са двадесет и пет (25) учесника, чланова ЕLSA-е Београд, Правног факултета Универзитета у Београда кроз дводелну сесију.

У првом делу учесници ће имати прилике да се упознају са теоријским делом, у коме ће посебан акценат бити стављен на појам, облике, начине остваривања и специфичности дискриминације, начине правне заштите од угрожавања, нетолерантног и дискриминаторног понашања и применљивости правних норми у виртуелном свету. А у другом делу сесије ће се известити симулација суђења, у којој ће сви учесници имати прилике да својим активним учешћем, кроз заступање актера судског поступка, допринесу реализацији исте.

На овај начин установиће се фокус на толеранцији и заустављању говора мржње у виртуелном свету, упознавању са законима и подзаконским актима који третирају дискриминаторна понашања, упознавању са новим решењима у процесним законима и симулацији суђења за кажњива дела из домена хејт крајма.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.