Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

СИМУЛАЦИЈЕ СУЂЕЊА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ, НИШУ И НОВОМ ПАЗАРУ

studenti_najava

У циљу промоције толеранције и различитости, као и борбе против говора мржње младих у виртуелом свету, удружење грађана ЦИВИЛНЕТ јe уз сарадњу партнера -  удружења ЛИБЕРО уз подршку  Министарства омладине и спорта и Савета Европе – Европске омладинске фондације, наставило прошлогодишњу иницијативу Удружења грађана Либеро под називом ВИРТУЕЛНО ПОСТАЈЕ СТВАРНО(СТ). Ове године, ВИРТУЕЛНО ПОСТАЈЕ СТВАРНО(СТ) је део Националне кампање за борбу против говора мржње на Интернету коју спроводи Министарство омладине и спорта.

Као једна од активности овог пројекта, у периоду од октобра до новембра 2013. године, студенти и млади правници из Београда, Новог Сада, Ниша и Новог Пазара ће у својим градовима организовати симулације суђења путем којих ће се установити фокус на толеранцији и заустављању говора мржње у виртуелном свету, упознавању са законима и подзаконским актима који третирају дискриминаторна понашања, упознавању са новим решењима у процесним законима и симулацији суђења за кажњива дела из домена хејт крајма.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.