Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Mladi pravnici na praksi kod Poverenice za zaštitu ravnopravnosti

madi pravnici

Mladim pravnicima iz Beograda koji učestvuju u projektu Virtuelno postaje stvarno(st) je omogućena dvodnevna praksa kod Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Nevene Petrušić.

Nevena Petrušić i njen tim (posebno sektor za postupak po pritužbama) su mladim pravnicima objasnili kako izgleda postupak pred Poverenicom; od prijema pritužbe i utvrđivanja činjeničnog stanja, preko davanja mišljenja i preporuka, pa do pokretanja parničnog ili krivičnog postupka i odlaska na suđenje.

U sklopu projekta VPS organizujemo simulaciju suđenja, a jedan deo se upravo odnosi na postupak pred poverenicom. Mladi pravnici su imali priliku da steknu nova znanja o diskriminaciji i njenim posledicama, vide koliko pritužbi pristiže na godišnjem nivou, nauče kako teče postupak i dobili potrebne informacije neophodne za simulaciju koju oganizujemo 12.10.2013. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.