Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Počela simulacija sudjenja na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu

sudjenja

U okviru našeg projekta, danas se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održava simulacija suđenja. Pored simulacije članovi ELSA-e Beograd upoznaju svoje kolege i koleginice, studente prava, sa pojmom diskriminacije, govora mržnje na internetu i drugim problemima kojima se bavi projekat Virtuelno postaje stvarnost.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.