Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Radionica na TMF

TMF_VPS_radionica

Studentski parlament TMF-a u saradnji sa NVO Civilnet i Libero organizovao je radionicu pod nazivom ,,Virtuelno postaje stvarno(st)”. Radionica je održana u Svečanoj sali TMF-a u ponedeljak 21. oktobra. I ova radionica deo je nacionalne kampanje protiv govora mržnje na internetu,  Cilj joj je bio podizanje svesti o značaju ljudskih prava i efektima njihovog kršenja. Na jednostavan, ali nadasve efikasan i zanimljiv način učesnici su upoznati sa bitnim pojmovima, realnim situacijama, a imali su priliku da uključe maštu i sami pokazu koliko je značajno biti tolerantan. Radionicu su uspešno izveli edukatori iz Beograda.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.