Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Radionice studenata/kinja

Beograd, 12.10. pic 3

Učesnici/e koji su prethodno prošli trening vršnjačkih edukatora/ki studenata/kinja su na svojim fakultetima sproveli radionice i predavanja na teme: sprečavanje govora mržnje, promocija tolerancije putem Interneta, bezbedan način korišćenja društvenih mreža, poštovanje privatnosti drugih. Radionice su sprovedene u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru za sveukupno 290 učesnika.

Beograd- Sprovedeno je pet radionica na Tehnološko-metalurškom fakultetu za 221 učesnika/cu. Novi Sad- Sprovedena je radionica 19. oktobra 2013. godine kojoj je prisutvovalo 25 studenata/kinja Univerziteta u Novom Sadu. Niš- Sprovedena je jedna radionica kojoj su prisustvovali studenti/kinje Univerziteta u Nišu. Njih 19 ukupno pre studentske radionice imali su priliku da prisustvuju radionici koja je bila namenjena srednjoškolcima i na taj način daju podršku mlađima od sebe. Novi Pazar- Sprovedena je radionica 27. oktobra 2013. godine u Kulturnom centru u Novom Pazaru kojoj je prisustvovalo 25 studenata/kinja Univerziteta u Novom Pazaru.

Zahvaljujući radu vršnjačkih edukatora mladih pravnika 104 studenata prava na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru je steklo osnovna znanja o krivičnopravnoj zaštiti, građanskopravnoj zaštiti kao i o postupku pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i ostalim pravnim radnjama u vezi sa procesuiranjem govora mržnje na Internetu.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.