Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

 

Studentske radionice u Novom Sadu

Novi Sad 19.10. pic 2

Sesija pod nazivom „Primena mehanizama pravne zaštite u prevenciji govora mržnje u virtuelnom svetu“ je realizovana u Novom Sadu 19. oktobra 2013. godine na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Sesija se sastojala iz dva dela – u prvom delu učesnici su upoznati sa teorijskim delom, a u drugom delu sesije je sprovedena simulacija suđenja, koja se konkretno ticala prava mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

 Poziv za učešće na sesiji je raspisalo Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Dodaj na Facebook

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.