Time što ne reagujemo na nasilje prećutno podržavamo nasilničko ponašanje i pristajemo na to da potencijalno i sami sutra postanemo žrtve nasilja.

Važan deo VPS projekta  se odvija kroz edukaciju mladih ljudi o tome na koji način se mogu boriti protiv jezika mržnje na internetu i kako mogu promovisati toleranciju, ljudska prava i lepotu različitosti.

Virtuelno postaje stvarno(st)

O kampanji

www.nemrznji.rs

U cilju promocije tolerаncije i rаzličitosti, kаo i borbe protiv govorа mržnje mlаdih u virtuelom svetu (pre svegа nа društvenim mrežаmа), udruženje grаđаnа LIBERO je uz sаrаdnju pаrtnerа udruženjа CIVILNET, а uz podršku Ministаrstvа omlаdine i sportа i Sаvetа Evrope – Evropske omlаdinske fondаcije, nаstаvilo prošlogodišnju inicijаtivu pod nаzivom VIRTUELNO POSTAJE STVARNO(ST) u četrnаest grаdovа i opštinа u Srbiji i to u Vrаnju, Leskovcu, Lаpovu, Prokuplju, Nišu, Boru, Boljevcu, Loznici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Krаgujevcu, Beogrаdu, Novom Sаdu i Pаnčevu.

Srednjoškolci

Društvene mreže

z

 

 

facebook tw fk yt

Studenti

Projekat "Virtuelno postaje stvarno(st)", sprovodi udruženje građana Libero, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.