.

O NAMA

Virtuelno postaje stvarnost je inicijativa započeta 2012. godine. UG Libero se tada pridružio evropskoj No hate kampanji i postao je deo Nacionalnog saveta za borbu protiv govora mrznje. VPS je tada proglašen primerom dobre prakse od strane Saveta Evrope koji je vodio celu kampanju. Tema digitalnog nasilja i rad na prevenciji istog postala je okosnica rada naše organizacije. Kroz treninge i radionice koje smo održali uspeli smo da uključimo sve aktere koji su presudni kad je u pitanju adekvatna reakcija na digitalno nasilje i, pre toga, za prevenciju digitalnog nasilja.

Na ovom putu sreli smo se sa više od 6000 srednjoškolaca širom Srbije koje smo osnažili da nasilje prepoznaju i na njega adekvatno reaguju. Neke od njih smo obučili da budu podrška svojim vršnjacima kada oni postanu žrtve digitalnog nasilja. Zajedno sa predstavnicima organizacija iz cele Evrope pripremili smo kampanju za prevenciju nasilja nad devojčicama i ženama u digitalnom svetu. Uz podršku Unicef Srbija akreditovali smo, a zatim i sproveli obuku za više od 300 radnika Centara za socijalni rad širom Srbije. U tu svrhu edukovali smo i tim od 20 trenera koji mogu držati obuke na ovu temu. Za organizacije koje su članice Mreže organizacija za decu Srbije održali smo trening za podizanje kapaciteta da se ovom temom bave, a za one koji nisu prisustvovali tom treningu održali smo webinar na ovu temu. Održali smo trening za profesore srednjih škola i sa njima sproveli niz radionica za njihove kolege. Pripremili smo 2 sajta za učenje o digitalnom nasilju koji su namenjeni radnicima centara za socijalni rad i profesorima i drugim stručnim licima u srednjim školama i sproveli smo veći broj onlajn kampanja na temu digitalnog nasilja i načina reagovanja na isto.

Libero je svoja znanja i energiju u prethodnih 6 godina uložio u ovu značajnu temu i namerava da tako radi i ubuduće. Ako ste zainteresovani da o našem radu saznate više ili da nam se priključite u budućnosti proverite šta smo sve pripremili za vas.

Evropska omladinska fondacija
UNICEF
Pokret „Ne govoru mržnje!“