Vršnjački edukatori i edukatorke iz Novog Pazara realizovali su radionice na temu ljudskih prava u pet srednjih škola u ovom gradu. Svojim vršnjacima prenosili su stečena znanja sa istoimenog modula koje je Libero organizovao. Učesnici i učesnice na radionicama informisani su o značenju i generacijama ljudskih prava, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, imali su prilike da saznaju o tome na koje načine mogu da reaguju u slučaju kada su njihova ili nečija druga ljudska prava ugrožena. Modul je održan 10. i 11. oktobra.