Subotica, 4-7. jula: Projekat „Virtuelno postaje stvarnost“ se nastavlja. Tokom četiri veoma inspirativna dana za 40 učesnika iz cele Srbije prešli smo na sledeći nivo kampanje koja je u toku. Ideja je bila da se obuče vršnjački edukatori koji će među srednjoškolcima iz svojih gradova promovisati toleranciju i raditi sa njima na prepoznavanju govora mržnje na Internetu i takođe ih učiti kako se adekvatno reaguje na nasilje online. Vršnjački edukatori će zajedno sa prošlogodišnjim učesnicima uspešno sprovedene kampanje učiniti da ova godina za toleranciju i borbu protiv diskriminacije bude još plodonosnija u sveukupno 14 gradova.

Projekat „Virtuelno postaje stvarnost“ je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Saveta Evrope i parlamenta studenata TMF-a. Ove godine VPS je deo Nacionalne kampanje ya borbu protiv govora mržnje